Rapport: Vattenkvalitet dricksvatten Göteborg

Svenskt vatten är bäst, ingen protest! Så brukar det låta. Vilken kvalitet håller vårt kranvatten i Göteborg.. egentligen?

Vi har läst de senaste dricksvattenrapporterna, mailat kommunen och gjort en riktigt djupdyk.

Först och främst, Göteborgs vatten håller en bra kvalitet på de flesta parametrar. Men det finns några oroväckande punkter som vi kommer att tala om.

 

Dricksvattenrapport 2023 från Göteborgs kommun – Oroväckande brister

Göteborgs dricksvatten från 2023 visade några oroväckande brister:

  • Odlingsbara mikroorganismer 22°C 3d
  • Bly ICP-MS ospolat
  • Nickel ICP-MS ospolat

När vi frågade om dessa briser fick vi följande svar:

”När vi tar ett så kallat ospolat prov för bly, nickel och koppar ute hos konsumenter på stan öppnar vi kranen med provflaskan direkt under kranen och fyller den utan att spola något alls (vi är ålagda att ta ett antal ospolade prover /år). Det vatten vi kan få i flaskan kan ha stått still i kranen och ledningarna i huset en längre tid. Beroende på vad man har för typ av kran eller ledningar i huset kan dessa metaller ”lösas ut” i vattnet. För att få friskt vatten från ledningarna i gatan utanför (där vattnet flödar på) rekomederar vi att man alltid spolar sin kran tills man får en jämn temperatur eller i några minuter, speciellt på morgonen när vattnet stått still under natten.”

Vi Göteborgare uppmanas att spola vattnet i några minuter på morgonen innan du dricker vattnet. Annars riskerar vi att dricka för höga halter av bly. Detta beror på gamla vattenledningar samt vattenkranar som läcker tungmetaller. (en rapport från naturskyddsföreningen avslöjar att 40% av kranarna inte klarar de nya gränserna som infördes 2016)

EFSA (EU’s livsmedelsverk har tidigare konkluderat att ”Man kan inte se någon gräns under vilket det inte är skadligt med bly

PFAS halterna:

Som tur är har vi ganska tacksamma nivåer av PFAS i dricksvattnet. 2023 låg det på ca 1.4 ng/l vilket är bra. (Men 0 ng /l hade såklart vart bättre)

Växande oro: Läkemedelsrester

En ökande oro i landet är läkemedelsresterna som finns i vattnet.

Läkartidningen publicerade 2021 en uppmärksammad debattartikel om ämnet. Där uppmanar man till läkare att agera.

2022 publicerade VGRfokus en artikel ”Läkemedelsrester i avloppsvatten går rakt ut i sjön – nu vill VGR att något görs”.

När vi frågade Göteborgs kommun om detta så svarade dem:

”Vi analyserar inte efter läkemedelsrester på vårat utgående dricksvatten i det kontrollprogram vi följer. Vi vet att de kan finnas men i så pass små mängder att de inte bedöms hälsofarliga.”

Senast 2021 så rapporterades det från att man noterat följande:
I Göta Älv vid utloppet från Vänern har högre halter än PNEC uppmätts för citalopram (Antidepressiv medicin). De uppmätta halterna har legat 4 respektive 2,3 ggr högre än PNEC-värdet (Malnes, 2021). (Källa: Svensktvatten.se)

Man vet alltså att läkemedelsrester finns i i våra sjöar, men man analyserar inte dricksvattnet för läkemedelsrester.

Detta borde ändras!

Vad kan man göra själv?

Det enklaste och säkraste sättet att ta vattenkvaliteten i egna händer är att filtrera vattnet själv. Vi rekommenderar ZeroWater filterkannan som bokstavligen filtrerar bort 99.6% av alla fast lösta ämnen. Kannan har även certifikat för PFOA / PFOS och anses som en av de främsta lösningar inom vattenfilterkannor.

Läs mer:

Om Göteborgs gamla VA nät

Läkemedelsrester i Västra Götaland

Skyhöga halter i polishusets vatten i Grimmered

Fiskhanar feminiseras och byter kön pga höga halter av östrogen i vatten.