Vad är TDS och varför är det viktigt?

Total Dissolved Solids (TDS) är mätningen av alla icke-organiska föroreningar som upplöses i ett vattenprov.

Den vetenskapliga definitionen

Lösta fasta ämnen är ett mått på föreningar som mineraler, salter och organiska föreningar som löses i vatten genom kontakt med berg och andra ytor. TDS kan bestå av flera olika typer av föreningar (inklusive men inte begränsat till): kalcium, magnesium, järn, natriumklorid och sulfider (som är föreningar som ofta finns i grundvattenförsörjningen).

* Ökade nivåer av TDS (totalt upplösta fasta ämnen) kan påverka vattnets smak och utseende.

Varför ska du mäta TDS?

Att mäta TDS-nivåer för vatten är det bästa sättet att förstå kvaliteten på ditt dricksvatten. Totalt upplösta fasta ämnen är icke-organiska föroreningar som finns i vatten, vilket bidrar till en skillnad i vattens smak, lukt och utseende. Upplösta fasta ämnen kommer in i din vattenförsörjning från ett brett utbud av källor – gamla rörledningar, avrinning från vägsalter, bekämpningsmedel, gödselmedel och mer.

TDS vattenmätare

Vad är TDS vattentest?

TDS testas i vatten genom specialmätare som detekterar partiklar. Din ZeroWater® TDS-mätare visar antalet fasta partiklar per en miljon vattenpartiklar (ppm). Till exempel betyder ett värde på 60 ppm att från en miljon partiklar finns 60 upplösta joner och resten (999,940) är vattenmolekyler. ZeroWater® vattenfilterkannor filtrerar helt bort totalt upplösta fasta ämnen i ditt dricksvatten.

Läs mer om vår TDS mätare.

 

Hur rent är vårt svenska vatten?

Rapportera gärna in dina värden till oss så vi kan visa andra RIKTIGA värden på vårt svenska vatten.

PS. Du får en rabattkupong som tack för hjälpen.

Lågt TDS / Högt TDS?

När det gäller att mäta TDS för dricksvatten är det viktigt att se till att din mätare visar en acceptabel nivå. En hög TDS-nivå innebär att det finns en ökad mängd upplösta fasta ämnen, vilket kan påverka smak och lukt av vatten. En låg TDS-nivå innebär att det finns färre upplösta fasta ämnen och ditt vatten består av mestadels rena vattenmolekyler, vilket ger ett mycket bättre smakprovande vatten.

TDS chart