Vad är PFAS?

De kemiska substansgruppen PFAS har uppmärksammats de senaste åren. Detta är ämnen som ofta används i den kemiska industrin. PFOS och PFOA är ämnen som tillhör gruppen PFAS. De förekommer i svenskt ytvatten och grundvatten. Eftersom PFAS är mycket svåra för naturen att bryta ner finns ämnena också i vårt dricksvatten.

2 miljoner svenskar har för mycket PFAS i dricksvattnet*

Zerowater är det första och enda kannfiltret som är certifierat för att minska PFAS. Läs certifikatet här.

Vad är PFAS?

PFAS är förkortningen för poly- och perfluoralkylsubstanser. Kemikalierna har vatten- och fettbeständiga egenskaper. De förekommer inte naturligt på jorden utan är gjorda av människan. Som ett resultat är de inte heller biologiskt nedbrytbara. De används ofta i stekpannor, färg, matförpackningar, jackor, kosmetika, skidvax, smörjmedel och brandskum.

Vad är PFOS?

PFOS ären förkortning  för perfluorooktansulfonater. Ämnet tillhör samlingsgruppen PFAS. PFOS är oförstörbara föreningar som stöter bort vatten, fett och smuts. Den används till exempel i regnutrustning och kokkärl. Det finns också höga koncentrationer av detta ämne i brandsläckarens skum. Ämnet hamnar i marken via avloppsvattnet från fabriker och till exempel när släckningsskum sköljs efter en brand. Den sprider sig vidare genom kanaler och diken till källor som används för vårt dricksvatten. Ämnet är praktiskt taget oförstörbart och inte biologiskt nedbrytbart. PFOS är också praktiskt taget omöjligt att neutralisera genom kemisk behandling, du kan bara bränna det vid mycket höga temperaturer.

Vad är PFOA?

PFOA är en förkortning för perfluorooktansyra. Detta ämne tillhör också PFAS-ämnesgruppen. PFOA har en mycket bra olja- och vattenavvisande effekt. Det är därför det ofta används i bakpapper, golvvax, textilier, mattor, mattor och pizzalådor. Dessutom är PFOA ett hjälpämne vid beredningen av teflon eller non-stick beläggning av kokkärl. I USA och Europa har PFOA inte producerats sedan 2015. Ämnet finns dock fortfarande i produkter importerade från Asien, där storskalig produktion med detta ämne fortfarande äger rum. 

Hur skadligt är PFOS och PFOA för hälsan?

Trots bristande kunskap om PFAS långsiktiga effekter klassificeras ämnena som ”Ämnen med mycket hög oro”. De anses skadliga och cancerframkallande. RIVM undersöker vilken skada PFAS kan orsaka på längre sikt. Både PFOS och PFOA är kemiska och kan inte brytas ned av vår kropp. De förblir i blodet och levern i flera år. Ju mer du konsumerar dessa ämnen, desto längre ackumuleras nivån av dessa skadliga ämnen i din kropp. Både PFOS och PFOA kan orsaka leverskador, påverka vårt immunsystem, är skadliga för reproduktion och utveckling av det ofödda barnet. Ämnena är också möjligen cancerframkallande.

Finns PFOS och PFOA i dricksvatten?

Ja, både PFOS och PFOA finns som föroreningar i vårt dricksvatten. Dessutom kan det komma in i vår livsmedelskedja genom sprutning av grödor vid odling och åkermark. PFAS är ämnen som sprider sig genom luft, jord, mat och vatten. En stor del hamnar i miljön genom industriella utsläpp. Regnvatten får PFAS att hamna i ytvatten eller genom jorden i grundvattnet. Avloppsreningsverk sprider också PFAS i ytvattnet. I Sverige används både yt- och grundvatten som källa för vårt dricksvatten. Enligt Naturskyddsföreningen finns det höga halter av PFAS i Sveriges dricksvatten.  Koncentrationerna ligger under den lagliga standarden men är på vissa orter tio gånger högre än EU:s livsmedelsverks föreslagna nya gränsvärde.

Kan man filtrera bort PFAS?

PFAS är svåra att rena från dricksvatten med nuvarande reningstekniker. Vill du vara på den säkra sidan? -Filtrera kranvattnet med ZeroWater, det enda kannfiltret som är certifierat för att minska PFAS från vattnet. Läs certifikatet här.

Vi har också skrivit en längre artikel om hur du kan filtrera PFAS från hemmet.

Länkar med information och utredningar

Länkar i media