Uran i dricksvatten

 

Det är viktigt att vara medveten om kvaliteten på vårt dricksvatten. En av de faktorer vi bör vara uppmärksamma på är förekomsten av uran, en naturligt förekommande substans som också har radioaktiva egenskaper. När det finns i höga koncentrationer kan det ha långsiktiga hälsoeffekter. Låt oss titta närmare på denna fråga, dess potentiella påverkan på vår hälsa och vilka åtgärder vi kan vidta för att minska riskerna.

Vad är uran och varför bör du bry dig?

Uran är ett naturligt förekommande grundämne i jordskorpan. Även om uran finns naturligt i miljön, kan vissa uranhalter i vårt dricksvatten överstiga de rekommenderade gränsvärdena. Livsmedelsverket rekommenderar att uranhalten i dricksvatten inte bör överstiga 30 mikrogram per liter.

 

Hälsorisker med uran i dricksvatten

  • Njurarnas funktion: Långvarig exponering för höga halter av uran i dricksvatten kan påverka njurarnas funktion. Världshälsoorganisationen (WHO) har också tagit upp denna oro.

  • Kemiska egenskaper: Uran som finns i vatten kan ha skadliga kemiska egenskaper, oberoende av dess radioaktivitet.

Var Kommer Uran i Vattnet Från?

Uran kan finnas i dricksvatten av flera anledningar. I många fall kommer uran från berggrunden där vattnet ursprungligen kommer ifrån. Uran i dricksvatten kan också komma från mänskliga aktiviteter som gruvdrift.

 

Hur Kan Du Skydda Dig Själv?

  • Livsmedelsverkets rekommendationer: Det är viktigt att känna till vilka ämnen ditt dricksvatten innehåller. Regelbundna tester och följa Livsmedelsverkets rekommendationer är en bra början.

  • Använda vattenfilter: En av de mest effektiva sätten att minska uranhalten i ditt dricksvatten är att använda ett vattenfilter. Zero Water erbjuder en idealisk lösning för detta problem.

Varför Zero Water?

Med tanke på de potentiella riskerna med uran i dricksvatten, är det klokt att överväga metoder för att minska dess närvaro. Zero Water filter har visat sig filtrera bort 99% av allt uran, vilket erbjuder en effektiv lösning för de som är oroade över kvaliteten på sitt dricksvatten.

 

Läs mer om våra uranfilter här.

 ”Uran i dricksvatten kan påverka njurarnas funktion. Det visar både studier på människor och djurförsök” – Livsmedelsverket

livsmedelsverket

Test (bland annat filtrerades uran)

Ledande märke
Ledande märke
75 liter filtrerat*
150 liter filtrerat**
75 liter filtrerat*
150 liter filtrerat**
Antimon
99%
96%
55,9%
2,9%
Arsenik 3
98%
85%
19%
10%
Arsenik 5
98%
93%
67%
32,1%
Barium
99,9%
99,9%
88,7%
88,5%
Beryllium
97%
97%
78,7%
46,4%
Kadmium
97%
97%
85,4%
82,2%
Krom 3
98%
94%
91,5%
86,6%
Krom 6
99%
99%
33,1%
28,1%
Koppar
99,9%
99,9%
76,8%
69,1%
Järn
99,9%
99,9%
96,8%
90,1%
Bly
99%
99%
85,7%
80,2%
Mangan
99%
99%
96,1%
95,2%
Kvicksilver
92%
91%
61,9%
39,3%
Selen
99%
98%
22,2%
16,1%
Silver
99,9%
96%
15%
2,1%
Tallium
99%
98%
56,5%
20%
Zink
99,9%
99,9%
88,4%
85,4%
Uran
99%
-
-
-

Andra ämnen

Ledande märke
Ledande märke
75 liter filtrerat*
150 liter filtrerat**
75 liter filtrerat*
150 liter filtrerat**
Asbest
99%
98%
92,9%
58,5%
Cyanid
99,9%
99%
85,5%
78,2%
Fluor
99%
91%
9,1%
2,4%
Glyfosat (Roundup)
99%
-
-
-
Klor
99%
99%
89,5%
72,7%
Mikroplaster
99,9%
99,9%
-
-
Nitrat
98%
78%
45,4%
22%
Nitrit
99%
88%
0%
0%