Strukturerat vatten – Största upptäckten detta århundrade eller en bluff?

Välkommen till Sveriges mest omfattande guide om strukturerat vatten.

Det du kan läsa om här:

 • Kort förklaring om vad strukturerat vatten är.
 • Genomgång av placebo kontrollerade studier
 • Lösa om våra egna experiment (Som du kan testa hemma enkelt)
 • Läsa om ett STORT stort antal anekdotiska bevis 

Låter det intressant? Då kör vi!

Vad är strukturerat vatten?

Strukturerat vatten, är en term som beskriver vatten vars molekylära struktur har ändrats för att bilda en hexagonal kluster. (Tänk dig som en perfekt snöflinga)

Denna unika konfiguration tros av vissa likna det naturliga tillståndet hos vatten som finns i orörda miljöer, som bergskällor eller glaciärsmältning, och anses vara överlägset jämfört med vanligt kran- eller filtrerat vatten.

Det finns många  respekterade vetenskapsmän som har spenderat stora delar av sina karriärer på forskning om strukturerat vatten.

Ett exempel är nobelpristagaren Luc Montagnier (upptäckaren av HIV) som i slutskedet  av sitt liv riktade all sin forskning om strukturerat vatten.

 

strukturerat vatten

Bild: 20x inzoomat vanligt vatten.

Bild: 20x inzoomat strukturerat vatten.

Fördelar

Forskning och teorier föreslår att konsumtion eller användning av strukturerat vatten kan bidra till förbättrad cellhälsa, ökad hydrering, förstärkt energinivå, och potentiellt hjälpa till med att sakta ner åldrandeprocessen. Detta på grund av dess förmåga att lättare penetrera cellväggar och bidra till en mer effektiv närings- och syreleverans samt avfallsborttagning på cellulär nivå. Detta vatten sägs vara mer biokompatibelt, vilket innebär att det kan interagera mer effektivt med kroppens celler. (12)

Mer forskning behövs definitivt inom området, men här är en lista över fördelar som placebokontrollerade studier har kunnat indikera:

 1. Ökad energi i cellerna (genomsnitt 20% ökning av ATP nivåer) (1)
 2. Anti-aging (Åldringsmarkörer minskade med 3.70 år efter 3 månaders drickande) (2) 
 3. Mer balanserad tarmflora (3)
 4. Förbättrad kvalitet på sperma och spermier. (4)
 5. Minskade markörer för oxidativ stress. (4)
 6. Förbättrade blodsockernivåer (4) (6)
 7. Förbättrad blodlipidprofil. (4)
 8. Tar bort dåliga bakterier i munnen (Ja, vetenskapsmän har testat detta😂) (5)
 9. Positiv påverkan på hjärnvågor (liten studie) (7)
 10. Förbättrar näringen i jorden (8)
 11. Hjälper mot manligt  håravfall (inte placebokontrollerad. (12)
 12. Märkbara hudförbättringar (inte placebokontrollerad) (13)

Bild: Före och efter användning av strukutrerat vatten som hudserum. (13)

Det finns även stora mängder med anekdotiska bevis att strukturerat vatten kan:

 •  Balansera vätskenivåer i cellerna (9) 
 • Bönder testade att vattna sina odlingar med vanligt vatten och strukturerat vatten. Genom att vattna med strukturerat vatten, behövde bönderna 30% mindre vatten för att odla jämfört med föregående år, och producerade mer bomull. (10) 
 • Läkare såg att pH-värdet i blodet korrigerades, och cellerna blev mer flytkraftiga, friskare och mer energiska. (11)

 

Denna lista uppdateras kontinuerligt eftersom forskning i ämnet sker mer rasande tempo. Senaste ändring: 8 feb 2024.

 

fördelar med strukturerat vatten

Djupdykning i utvalda studier:

 Det finns flera studier som indikerar att strukturerat vatten kan ha flera hälsoeffekter.

Här är några utvalda studier som du kan ta del av:

Studie 1: (Som visar fördelar med strukturerat vatten:

Structured water: effects on animals – Michael I Lindinger

Studien utforskade effekterna av strukturerat vatten (SW) på djur.
Man kunde se:

 1. Ökad tillväxthastighet.
 2. Minskade markörer för oxidativ stress.
 3. Förbättrade glykemiska och insulinemiska svar, särskilt hos diabetiska djur.
 4. Förbättrad blodlipidprofil.
 5. Förbättrad kvalitet på sperma och spermier.
 6. Ökad vävnadskonduktivitet, mätt med bioelektrisk impedansanalys.

Studie 2: (Som visar fördelar med strukturerat vatten:

Hye-Jin Lee and Myung-Hee Kang: Effect of the magnetized water supplementation on blood glucose, lymphocyte DNA damage, antioxidant status, and lipid profiles in STZ-induced rats

Hur gjorde de experimentet?

 • De använde tre grupper av råttor: en kontrollgrupp, en diabetesgrupp (inducerad med STZ) och en grupp som fick magnetiserat vatten efter att ha blivit diabetiska.
 • Diabetes bekräftades genom att mäta fastande blodsocker.
 • Magnetiserat vatten gavs till den tredje gruppen i 8 veckor istället för vanligt vatten.
 • Efter 8 veckor mätte de olika hälsoparametrar som blodsocker, insulin, DNA-skador och andra.

Vilka fördelar upptäckte man?

 • Råttor som drack magnetiserat vatten hade lägre blodsockernivåer jämfört med de diabetiska råttorna.
 • Glykerat hemoglobin (ett mått på långtidsblodsocker) var lägre i magnetvattengruppen jämfört med diabetesgruppen.
 • DNA-skador i blod och lever minskade också i magnetvattengruppen jämfört med diabetesgruppen.
 • Dock var det ingen signifikant skillnad i plasma insulin nivåer mellan grupperna.

Slutsats: Magnetiserat vatten minskade blodsocker och DNA-skador i diabetiska råttor, vilket tyder på att det kan ha fördelar för diabetiker.

Studie 3: Analemma ATP

ATP är cellernas ”energivaluta”. Har du högre värden av ATP i cellerna, har cellerna helt enkelt mer energi att utföra sina arbetsuppgifter. Att få högre ATP nivåer sägs vara en dominobricka som startar en väldigt lång positiv kedjeeffekt i kroppen.

Analemma Water utförde en studie för att se om deras strukturerade vatten kunde öka detta.

 • Klinisk, oberoende studie
 • 38 deltagare mellan 18-60 år gamla
 • Metod: Randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad
 • Deltagarna drack 1.5 L strukturerat vatten i 60 dagar

Resultatet? Gruppen som drack strukturerat vatten ökade blodets ATP-nivåer märkbart hos vuxna människor, med ett genomsnittligt ökat värde på 20% jämfört med placebo.

Källa till studie

Studie 4: Tarmflora

 • Klinisk, oberoende studie
 • 16 deltagare mellan 18-70 år gamla
 • Metod: Randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad
 • Deltagarna drack 1.5 L strukturerat vatten i 60 dagar

Resultat:

Studien fann att konsumtion av strukturerat vatten förbättrar dysbiospoängen i tarmen med 16% jämfört med placebo, vilket indikerar en förbättrad balans i tarmmikrobiomet.

 

Är Strukturerat vatten en bluff?

Strukturerat vatten är ett väldigt kontroversiellt ämne i hälsovärlden. Väldigt många tycker att konceptet verkar ”flummigt”. Men det finns faktiskt omfattande studier som indikerar att strukturerat vatten är mycket lovande. 

 MEN, med det sagt så behövs det mer forskning.

 Jag personligen har studerat och druckit strukturerat vatten i över 12 månader. Jag är övertygad om att det är något väldigt, väldigt speciellt med vatten. Det som övertalade mig var att jag gjorde två experiment som förändrade hur jag såg på vatten för alltid. Skrolla ned för att läsa om våra experiment.  

Våra egna experiment med strukturerat vatten:

Såhär gjorde vi experimentet

 1. Köp två basilikaplantor
 2. Vattna ena med strukturerat vatten, den andra med vanligt vatten.
 3. Vänta och se vad som händer.

Vi har testat detta 2 gånger, här är våra resultat: 

Jag kan på heder och samvete svära på att dessa experiment är helt legetima. Ingenting är photoshoppat och allt är enligt beskrivning.

Experiment 1

Dag 1: Vänster planta är strukturerat vatten. Högra är vanligt

Dag 2: Här ser det ut som den högra plantan mår bättre

Dag 3: Strukturerade plantan lever. Vanligt vatten har vissnat.

Experiment 2:

Dag 1: Vänster planta är strukturerat vatten. Högra är vanligt

Dag 2: Oförändrat läge

Dag 3: Strukturerade plantan fortfarande stark. Vanliga plantan börjar vissna.

Dr Emotos risexperiment (vi testade detta)

Dr. Emoto trodde att vatten inte bara leder elektricitet bra, utan också kan ”känna” och ”spara” vibrationer, inklusive känslor och tankar. Han menade att vattenmolekyler kan förändras beroende på de vibrationer de utsätts för, som musik eller ord. Så när vi uttrycker positiva eller negativa känslor kan vatten ”känna av” och ”reflektera” dessa känslor i sin struktur.

Vi testade hans risexperiment, såhär gick det till:

Material:

 • 3 genomskinliga glasburkar med lock (så att du kan se innehållet)
 • Kokt ris (samma mängd för varje burk)
 • Etiketter eller tejp och penna

Instruktioner:

 1. Förberedelse: Koka riset enligt anvisningarna på förpackningen. Låt det svalna.
 2. Fyll burkarna: Fyll varje glasburk med samma mängd kokt ris.
 3. Märk burkarna: Sätt en etikett på varje burk. En burk ska märkas med ”Tack” eller något positivt, en annan med ”Dumma dig” eller något negativt, och den tredje burken kan vara din kontrollburk (den kan antingen lämnas omärkt eller märkas med ”Kontroll”).
 4. Interagera med burkarna: Varje dag under de kommande 3-4 veckorna, närma dig varje burk och uttryck känslor som matchar etiketten:
  • Till ”Tack”-burken: Uttryck tacksamhet, kärlek eller andra positiva känslor.
  • Till ”Dumma dig”-burken: Uttryck ilska, frustration eller andra negativa känslor.
  • Kontrollburken: Ignorera den helt.

Observera förändringarna: Efter 3-4 veckor, jämför risets tillstånd i de tre burkarna. Notera eventuella skillnader i färg, lukt eller annan försämring.

 

Resultat: Riset som vi pratade positivt till är i princip färskt, 1 år efter. Riset vi pratade dåligt till har i princip möglat sönder

 

risexperiment

Se dessa experimenten och testa sedan själv

Forskare som har ägnat sina karriärer åt strukturerat vatten:

 • Masaru Emoto
 • Veda Austin
 • George Pollack
 • Dr Wilhem Höfer
 • Viktor Schauberger

Hur strukturerar man vatten?

Nedan följer en översikt över fem metoder för att strukturera vatten, från traditionella till mer moderna tekniker.

Metod Tidsåtgång Prisklass
En Vattenbön Omedelbar Gratis
Kristaller Varierar Lågt
Flaska (TPS programmerat glas) ONågra minuter Lågt
Mayu Swirl 5-20 minuter Hög
Analemma Wand 30 sekunder Medel

 

1. En Vattenbön (Gratis)

En vattenbön är en enkel och kostnadsfri metod som innebär att man mentalt eller verbalt sänder positiva intentioner eller böner till vattnet. Denna metod bygger på teorin att vatten kan ”laddas” med positiva tankar eller energi. Dr. Masaru Emoto, en japansk forskare, blev känd för sina experiment där han visade att vatten utsatt för positiva ord eller musik frös till vackrare kristaller än vatten som utsatts för negativa ord. För att praktisera denna metod, håll ett glas vatten, fokusera på positiva tankar eller säg en bön, och tänk dig sedan att dessa intentioner överförs till vattnet.

2. Kristaller

Att använda kristaller är en annan metod för att strukturera vatten, baserad på kristallers förmåga att påverka och modifiera vattnets energifält. Specifika kristaller, såsom rosenkvarts, ametist eller klarkvarts, placeras i eller runt vattenkärlet för att ”ladda” vattnet med kristallens vibrationer. Det är viktigt att välja kristaller som är säkra att använda i vatten och att de rengörs och ”laddas” regelbundet för att bibehålla deras effekt.

Vill du köra denna metoden rekommenderar vi vår kristallvattenflaska.

 

3. Flaska (TPS Programmerat Glas)

flaska

Flaska använder TPS (Technology of Programming Silicone) för att programmera glasflaskor med specifika frekvenser som syftar till att strukturera vattnet. Användare fyller dessa flaskor med vatten, och vattnet antas sedan anta en strukturerad form genom exponering för de programmerade frekvenserna. Denna metod kombinerar modern vetenskap med principer om vattenstrukturering och erbjuder en bekväm lösning för daglig användning.

före efter flaska

Bild från Dr. Masaru Emoto labb, Japan. Före och efter.

Vill du se våra produkter från Flaska? Klicka här!

4. Mayu Swirl

Mayu Swirl är en vattendispenser som skapar en virvelrörelse, vilket efterliknar naturliga vattenflöden i floder och bäckar. Denna rörelse anses förbättra vattnets syresättning, minska vissa föroreningar och strukturerar vattnet. Genom att efterlikna naturens eget sätt att rena och vitalisera vatten, erbjuder Mayu Swirl en estetiskt tilltalande och funktionell lösning för att skapa strukturerat vatten hemma.

Spana in Mayu Swirlen här! 

 

5. Analemma Wand

analemma vatten

Analemma Wand är ett verktyg designat för att strukturera vatten genom att omvandla dess molekylära arrangemang till en mer harmonisk och ordnad form. Du strukturerar vattnet genom att doppa denna stav i ett vattenglas eller en vattenbehållare.

Analemma Water har utfört makalösa placebokontrollerade studier som du kan läsa om.

Bland annat har dem kunnat bevisa:

 • Vattnet ökar energi i cellerna (ATP-nivåer)
 • Reducering av åldringsmarkörer av 1-12 år
 • Positiv påverkan på hjärnans funktion

Om du vill läsa mer om Analemma Water kan du klicka här.

 

Sammanfattningsvis erbjuder dessa fem metoder olika sätt att strukturera vatten, från enkla och kostnadsfria till mer teknologiskt avancerade alternativ. Även om vetenskapliga bevis som stöder fördelarna med strukturerat vatten varierar, väljer många att utforska dessa metoder som en del av sitt sökande efter förbättrad hälsa och välbefinnande.