Relining – En kemekaliefälla

Relining har blivit ett populärt alternativ för att renovera gamla rör utan att behöva byta ut dem helt. Men det finns en baksida med denna metod som många kanske inte är medvetna om. Här går vi igenom några av de största riskerna med relining, särskilt när det gäller vattenkvalitet och hälsa.

 

Ett bra första steg är att läsa detta dokument. Den beskriver vilka risker det finns med att arbeta med relining. 

På senare år har det upptstått en helt ny grupp av patienter, hantverkare som arbetar med relining. Här är ett citat från artikeln:

– En ny grupp av patienter har dykt upp. De arbetar med relining och har hudallergi mot epoxi och mycket besvärligt eksem

Carola Lidén, professor vid Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institute

 

I USA har man rapporterat MINST 3 dödsfall från arbetare på grund av exponering från de farliga kemikalierna (1).

 

Fråga dig själv: Om arbetarna som hjälper mig med relining får allergier, eksem och till och med dör.. Är detta verkligen ett material som jag vill att mitt dricksvatten ska rinna igenom?

Varmt vatten + plast = biljoner med nanopartiklar av plast

Forskare vid Nationalinstitutet för standarder och teknik (NIST) upptäckte att när plastprodukter utsätts för hett vatten, frigör de biljoner nanopartiklar per liter i vattnet. Genom reliningsystemet kommer varmt vatten OCH kallt vatten att flöda. Det kalla vattnet är illa nog, men om du spolar varmvatten kommer det att frigöra otaliga mängder med nanopartiklar, rätt ned i dricksvattnet.

Undvik till varje pris

Visst, en relining är billig i jämförelse med ett stambyte – men om du visste vilka hälsorisker detta medför, så är det värt att göra stambytet. 

Om du redan har relinat:

Om du redan har relinat så finns det också enkla lösningar. Det absolut billigaste är att att filtrera ditt vatten.

Zero Waters filter tar exempelvis bort 99% av alla mikroplaster, så du kan dricka vattnet med gott samvete.

Källor

1. USA Today. (2023, March 30). Cured-in-place pipe liner dangers.

2. VVS-Forum. (2015, January). Så förebyggs skador vid relining.

3. National Institute of Standards and Technology (NIST). (2022, April). NIST study shows everyday plastic products release trillions of microscopic particles.