Rea!

Flaska För Strukturerat Vatten

499 kr699 kr

  • Finns i 3 olika varianter: Emoto Peace Project, Flower of Life och CoEco
  • Flagskeppet för strukturerat vatten.
  • Använder TPS programmering för att strukturera vattnet.
  • Strukturerar vattnet inom 5 minuter
  • Rekommenderas av Veda Austin.
Artikelnr: N/A Kategori:

I en onaturlig miljö(så som vattenledningar, högt tryck, kemikalier och plastflaskor) tappar vatten sin vibratoriska struktur.Genom TPS-proceduren är det möjligt att återskapa en vibratorisk struktur som kan liknas vid friskt källvatten.

Studier och tester utfört av Flaska:

före efter flaska

Microtoxotest och Kolibakterier

Microtoxotestet har visat att det finns en tydlig skillnad i utvecklingen av olika typer av kolibakterier när de jämförs med en kontrollgrupp. Detta test utfördes av Laboratoire Berthet i Frankrike, som är experter på mikrotoxologiska analyser på bakterienivå.

Resultat från Flaska-testet

Bland de olika vattenstrukturerande produkterna som testades, gav Flaska-testet de mest påtagliga resultaten. Det visade en minskning av kolibakterier med över 50%, vilket är betydande eftersom alla resultat över 5% anses vara viktiga. Detta tyder på att Flaska har förmågan att förändra vattnets struktur och därmed skapa en ogynnsam miljö för kolibakterier, samtidigt som det främjar tillväxten av goda bakterier som Lactobacillus plantarum.

GDV-test för Energifält

GDV-testet används för att observera förändringar i energifältet hos de objekt som analyseras. I detta fall visade testerna att kranvatten som exponerats för Flaska uppvisade signifikanta förändringar. Energinivån i vattnet förändrades redan efter 5 minuter, och resultaten förbättrades ytterligare ju längre vattnet var i kontakt med Flaska.

Alliumtest för Vattenkvalitet

Alliumtestet är en kemikaliefri metod för att utvärdera vattenkvaliteten, och det är särskilt användbart för att testa genotoxiciteten i jordens ekosystem. Det använder organiskt material från lök, som reagerar på ett sätt som liknar människans organiska material. Testresultaten visade att vanligt kranvatten blev betydligt bättre efter att ha exponerats för Flaska, med lägre nivåer av klorin, tungmetaller och pesticider.