PFAS Vattenanalys från Uppsala: Från 29 ng/l till 0 ng/l

Här kommer en av de tuffaste utmaningarna hittils för ZeroWater kannan. 

  • Kund i uppsala med mycket problematiskt brunnsvatten
  • För höga halter nitrat (35 mg/ l)
  • För höga halter kalcium (110 mg/ l)
  • Höga halter av PFAS (29 ng/l)

Eventuella brister med testet:

  • Första vattenprovet är utfört i december 2023, andra provet är utfört 4 mars 2024

Resultat:

Efter 30 liters filtrering togs ett vattenprov och skickades in till Eurofins (Via Svensk vattenanalys).

Resultaten var följande:

👍 Nya nitratvärdet: 0.44 mg/l
👍 Nya kalciumvärdet: 0.072 mg/l
👍 Nya PFAS värdet: 0 (Non detectable)
pH värdet har gått från 7.5 till 4.4. Vattnet anses som fortfarande som tjänligt. Men det kan vara bra att tillsätta kalk eller natriumkarbonat för att återställa vattnet till neutralt pH värde. 

Slutsats:

ZeroWater kannan kan filtera höga mängder PFAS, även när för höga mängder av nitrat och kalcium är närvarande. Har du ett väldigt kontaminerat brunnsvatten (såsom i detta exempel) kan det vara bra att hålla koll på pH värdet. (Att återställa vattnets pH till en neutral nivå kan snabbt åtgärdas genom tillsättning av kalk eller natriumkarbonat, vilket gör pH-förändringen till ett lätt hanterbart problem i jämförelse med de ursprungliga föroreningarna.)

Nedan se fullständiga vattenanalyser:  

 

Före filtrering:

 

 

Efter filtrering: