Kvicksilver & dricksvatten

I ljuset av den nyliga uppmärksamheten kring kvicksilver, vill vi informera allmänheten om detta allvarliga miljö- och hälsoproblem. Kvicksilver finns naturligt i miljön, men mängderna i mark, vatten och havsbotten har ökat markant.

 

Även låga halter av kvicksilver i dricksvatten kan utgöra en risk. När det omvandlas till metylkvicksilver, en av dess farligaste former, kan det skada det centrala nervsystemet. Särskilt under fosterutvecklingen är riskerna stora, eftersom kvicksilver kan överföras till barn genom mammans moderkaka och bröstmjölk.

 

Först och främst, vad är kvicksilver?

Kvicksilver är ett kemiskt element med symbolen Hg och atomnumret 80. Vid rumstemperatur är det en silveraktig, flytande metall, vilket gör det unikt bland metaller. . Det är giftigt för människor och kan ackumuleras i levande organismer, särskilt i fisk. På grund av dess miljö- och hälsoeffekter har användningen av kvicksilver blivit starkt reglerad globalt. . Det är giftigt för människor och kan ackumuleras i levande organismer, särskilt i fisk. På grund av dess miljö- och hälsoeffekter har användningen av kvicksilver blivit starkt reglerad globalt. Det är giftigt för människor och kan ackumuleras i levande organismer, särskilt i fisk. På grund av dess miljö- och hälsoeffekter har användningen av kvicksilver blivit starkt reglerad globalt.

 

”Kvicksilver (Hg) kan förekomma naturligt i grundvatten men kan också bero på mänsklig påverkan ” – Sveriges geologiska undersökning

 

 

kvicksilver

Varifrån kommer kvicksilver?

Vår vardag kan bli förorenad med kvicksilver på flera sätt:

 

 • Utsläpp: Direkta och indirekta utsläpp från industriella verksamheter, exempelvis genom förbränning av kol och småskalig guldutvinning, kan leda till att kvicksilver hamnar i vår vattenkälla.

 • Akkumulering i fisk: Enligt Livsmedelsverket, kan ohälsosamma mängder kvicksilver samlas i de fiskar som lever i dessa förorenade vatten. Särskilt stora rovfiskar, som är högst upp i näringskedjan, kan ackumulera höga halter av kvicksilver.

Riskerna med Kvicksilver

Hälsorisker från kvicksilver inkluderar:

 1. Skador på det centrala nervsystemet.
 2. Njurproblem och -skador.
 3. Störningar i hjärt- och kärlsystemet.
 4. Andningsproblem vid inandning av kvicksilverångor.
 5. Fosterskador vid exponering under graviditet.
 6. Inlärningssvårigheter och försämrad intellektuell kapacitet hos barn.
 7. Immun- och reproduktionsstörningar.
 8. Potentiell ökad risk för vissa cancerformer.

Lösningar för att minska riskerna

Water Zeros filter

 • Användningen av Water Zeros filter rekommenderas starkt för ditt dricksvatten.
 • I tester har det visat sig att detta filter eliminerar upp till 92% av allt kvicksilver, medan konkurrerande produkter endast tar bort 61,9%.

Förebyggande åtgärder

 • Håll dig uppdaterad om halter av kvicksilver i lokala vattenkällor.
 • Undvik fisk från kända förorenade källor.
 • Var medveten om produkter och apparater i hemmet som kan innehålla kvicksilver.

Test (bland annat filtrerades kvicksilver)

Ledande märke
Ledande märke
75 liter filtrerat*
150 liter filtrerat**
75 liter filtrerat*
150 liter filtrerat**
Antimon
99%
96%
55,9%
2,9%
Arsenik 3
98%
85%
19%
10%
Arsenik 5
98%
93%
67%
32,1%
Barium
99,9%
99,9%
88,7%
88,5%
Beryllium
97%
97%
78,7%
46,4%
Kadmium
97%
97%
85,4%
82,2%
Krom 3
98%
94%
91,5%
86,6%
Krom 6
99%
99%
33,1%
28,1%
Koppar
99,9%
99,9%
76,8%
69,1%
Järn
99,9%
99,9%
96,8%
90,1%
Bly
99%
99%
85,7%
80,2%
Mangan
99%
99%
96,1%
95,2%
Kvicksilver
92%
91%
61,9%
39,3%
Selen
99%
98%
22,2%
16,1%
Silver
99,9%
96%
15%
2,1%
Tallium
99%
98%
56,5%
20%
Zink
99,9%
99,9%
88,4%
85,4%
Uran
99%
-
-
-

Andra ämnen

Ledande märke
Ledande märke
75 liter filtrerat*
150 liter filtrerat**
75 liter filtrerat*
150 liter filtrerat**
Asbest
99%
98%
92,9%
58,5%
Cyanid
99,9%
99%
85,5%
78,2%
Fluor
99%
91%
9,1%
2,4%
Glyfosat (Roundup)
99%
-
-
-
Klor
99%
99%
89,5%
72,7%
Mikroplaster
99,9%
99,9%
-
-
Nitrat
98%
78%
45,4%
22%
Nitrit
99%
88%
0%
0%