Kopparfilter för vatten

Koppar är ett vanligt förekommande metalliskt element i vår miljö. Medan det spelar en viktig roll i många av kroppens funktioner kan överdriven exponering för koppar, särskilt genom dricksvatten, leda till negativa hälsoeffekter.

Hur kommer koppar in i vårt dricksvatten?

Koppar kan finnas i dricksvatten på grund av flera orsaker:

  • Korrosion: Kopparledningar och armaturer i äldre bostäder och infrastruktur kan korrodera över tiden, vilket leder till att koppar läcker ut i vattnet.
  • Naturlig förekomst: Koppar kan naturligt finnas i mark och sten, och kan därför sippra in i grundvattenkällor.

Hälsorisker med för mycket koppar

Även om små mängder koppar är nödvändiga för kroppens funktion, kan överdriven konsumtion leda till:

  • Magbesvär
  • Kräkningar
  • Diarré
  • Lever- och njurskador vid mycket höga nivåer

ZeroWater’s Lösning

ZeroWater erbjuder en effektiv lösning på problemet med koppar i dricksvatten. När det testades i enlighet med NSF:s protokoll baserat på en filtrering av 151 liter (dubbla den angivna användningen), tog ZeroWater bort 99% av kopparn från kranvatten.

Dessutom, ZeroWater’s Premium 5-stegs jonbytarvattenfiltreringssystem reducerar fler föroreningar än de standard 2-stegs filter som finns på marknaden.