Klorfilter

Traditionellt sett har klorfilter betraktats som en mindre effektiv lösning för vattenrening. Många vattenfilterkannor på marknaden har bara lyckats filtrera bort upp till 72% av klorhalten vid test efter 150 liters filtrering.

Men nu förändras spelreglerna med Zero Waters banbrytande teknik. Till ett överkomligt pris av bara några hundralappar, har Zero Waters filter, enligt tester, visat sig kunna eliminera hela 99% av klorhalten efter en filtrering av 150 liter, vilket tydligt differentierar det från konkurrenterna.

I frontlinjen när det kommer till effektiv klorminskning:

  • Överlägsen filtrering: Efter filtrering av 150 liter vatten tar ZeroWater’s filter bort imponerande 99% av klorinnehållet, vilket garanterar att du får vatten med minimala klorrester.
  • Avancerad teknologi: Tack vare dess banbrytande filtreringsteknik levererar ZeroWater inte bara renare vatten utan även ett vatten med bättre smak.
  • Prisvärt: Medan många högteknologiska filtreringssystem kan vara kostsamma, erbjuder Zero Waters klorfilter ett överkomligt alternativ, vilket innebär att rent vatten är inom räckhåll för alla.

Testresultat (se klor i tabell)

Ledande märke
Ledande märke
75 liter filtrerat*
150 liter filtrerat**
75 liter filtrerat*
150 liter filtrerat**
Asbest
99%
98%
92,9%
58,5%
Cyanid
99,9%
99%
85,5%
78,2%
Fluor
99%
91%
9,1%
2,4%
Glyfosat (Roundup)
99%
-
-
-
Klor
99%
99%
89,5%
72,7%
Mikroplaster
99,9%
99,9%
-
-
Nitrat
98%
78%
45,4%
22%
Nitrit
99%
88%
0%
0%

Testresultat från tungmetaller

Ledande märke
Ledande märke
75 liter filtrerat*
150 liter filtrerat**
75 liter filtrerat*
150 liter filtrerat**
Antimon
99%
96%
55,9%
2,9%
Arsenik 3
98%
85%
19%
10%
Arsenik 5
98%
93%
67%
32,1%
Barium
99,9%
99,9%
88,7%
88,5%
Beryllium
97%
97%
78,7%
46,4%
Kadmium
97%
97%
85,4%
82,2%
Krom 3
98%
94%
91,5%
86,6%
Krom 6
99%
99%
33,1%
28,1%
Koppar
99,9%
99,9%
76,8%
69,1%
Järn
99,9%
99,9%
96,8%
90,1%
Bly
99%
99%
85,7%
80,2%
Mangan
99%
99%
96,1%
95,2%
Kvicksilver
92%
91%
61,9%
39,3%
Selen
99%
98%
22,2%
16,1%
Silver
99,9%
96%
15%
2,1%
Tallium
99%
98%
56,5%
20%
Zink
99,9%
99,9%
88,4%
85,4%
Uran
99%
-
-
-