Klorfilter

Traditionellt sett har klorfilter betraktats som en mindre effektiv lösning för vattenrening. Många vattenfilterkannor på marknaden har bara lyckats filtrera bort upp till 72% av klorhalten vid test efter 150 liters filtrering.

Men nu förändras spelreglerna med Zero Waters banbrytande teknik. Till ett överkomligt pris av bara några hundralappar, har Zero Waters filter, enligt tester, visat sig kunna eliminera hela 99% av klorhalten efter en filtrering av 150 liter, vilket tydligt differentierar det från konkurrenterna.

I frontlinjen när det kommer till effektiv klorminskning:

  • Överlägsen filtrering: Efter filtrering av 150 liter vatten tar ZeroWater’s filter bort imponerande 99% av klorinnehållet, vilket garanterar att du får vatten med minimala klorrester.
  • Avancerad teknologi: Tack vare dess banbrytande filtreringsteknik levererar ZeroWater inte bara renare vatten utan även ett vatten med bättre smak.
  • Prisvärt: Medan många högteknologiska filtreringssystem kan vara kostsamma, erbjuder Zero Waters klorfilter ett överkomligt alternativ, vilket innebär att rent vatten är inom räckhåll för alla.

Testresultat (se klor i tabell)

Asbest
Cyanid
Fluor
Glyfosat (Roundup)
Klor
Mikroplaster
Nitrat
Nitrit
75 liter filtrerat*
99%
99,9%
99%
99%
99%
99,9%
98%
99%
150 liter filtrerat**
98%
99%
91%
-
99%
99,9%
78%
88%
Ledande märke
75 liter filtrerat*
92,9%
85,5%
9,1%
-
89,5%
-
45,4%
0%
Ledande märke
150 liter filtrerat**
58,5%
78,2%
2,4%
-
72,7%
-
22%
0%

Testresultat från tungmetaller

Antimon
Arsenik 3
Arsenik 5
Barium
Beryllium
Kadmium
Krom 3
Krom 6
Koppar
Järn
Bly
Mangan
Kvicksilver
Selen
Silver
Tallium
Zink
Uran
75 liter filtrerat*
99%
98%
98%
99,9%
97%
97%
98%
99%
99,9%
99,9%
99%
99%
92%
99%
99,9%
99%
99,9%
99%
150 liter filtrerat**
96%
85%
93%
99,9%
97%
97%
94%
99%
99,9%
99,9%
99%
99%
91%
98%
96%
98%
99,9%
-
Ledande märke
75 liter filtrerat*
55,9%
19%
67%
88,7%
78,7%
85,4%
91,5%
33,1%
76,8%
96,8%
85,7%
96,1%
61,9%
22,2%
15%
56,5%
88,4%
-
Ledande märke
150 liter filtrerat**
2,9%
10%
32,1%
88,5%
46,4%
82,2%
86,6%
28,1%
69,1%
90,1%
80,2%
95,2%
39,3%
16,1%
2,1%
20%
85,4%
-