Klor i dricksvatten

Klor är vanligt i dricksvatten för att hålla det rent från bakterier. Men visste du att för mycket klor kan medföra hälsorisker? Medan klorering räddar oss från vissa sjukdomar, kan långvarig exponering vara mindre gynnsam för vår hälsa. Läs vidare för att förstå varför vattenfilterkannor kan vara lösningen.

Är klor i dricksvatten farligt?

Medan klor i dricksvatten har spelat en avgörande roll för att förhindra spridningen av vattenburna sjukdomar, finns det några bekymmer om potentiella hälsorisker förknippade med dess närvaro och de biprodukter det kan skapa. Här är några punkter som pekar mot att klor och dess biprodukter i dricksvatten kan leda till hälsoproblem:

  1. Bildning av biprodukter: När klor reagerar med organiska ämnen i vattnet kan det bildas desinfektionsbiprodukter (DBP) såsom trihalometaner (THM) och haloacetic acids (HAA). Dessa kemikalier har i vissa studier kopplats till potentiella hälsorisker.

  2. Cancer: Vissa studier har visat en möjlig koppling mellan långvarig konsumtion av klorerat vatten (särskilt vatten med höga nivåer av THM) och en ökad risk för vissa typer av cancer, särskilt blåscancer.

  3. Reproduktions- och utvecklingsproblem: Vissa av desinfektionsbiprodukterna har förknippats med reproduktions- och utvecklingsproblem i djurstudier.

  4. Effekter på det respiratoriska systemet: Personer som regelbundet simmar i klorerade pooler kan ibland uppleva astma-liknande symptom på grund av inandning av klorbiprodukter.

  5. Hud- och ögonirritation: För människor med känslig hud eller ögon kan klorerat vatten orsaka irritation.

Det bör betonas att medan dessa bekymmer existerar, tillhandahåller klorerat vatten fortfarande en livsviktig tjänst genom att skydda mot farliga patogener. De potentiella riskerna måste vägas mot fördelarna med att ha tillgång till rent, sjukdomsfritt vatten.

Gränsvärde Klor Dricksvatten

I Sverige, liksom i många andra länder, finns det fastställda gränsvärden för mängden klor i dricksvatten. Dessa gränsvärden är satta för att säkerställa att vattnet är säkert att dricka. För klor ligger gränsvärdet på 0,5 mg/l (milligram per liter) för klorresidual, vilket är den mängd klor som kvarstår i vattnet efter behandling.


Hur Mycket Klor är det i Dricksvattnet i Sverige?

De flesta vattenverk i Sverige använder klorering som en del av deras vattenrening, men mängden varierar beroende på källvattnets kvalitet och andra faktorer. Generellt sett håller sig klorhalten under det fastställda gränsvärdet. Det är dock alltid bra att kolla med ditt lokala vattenverk om du är orolig eller nyfiken på klorhalten i ditt dricksvatten.

 

Hur Får Man Bort Klor från Dricksvattnet?

Det enklaste sättet att ta bort klor från dricksvattnet är att filtrera kranvattnet. Vi rekommenderar att använda Zero Waters vattenfilter. I tester har det visat sig att Zero Waters vattenfilter effektivt tar bort upp till 99% av allt klor i vattnet, vilket gör det till ett utmärkt val för dem som önskar minska klorinnehållet i sitt dricksvatten. Förutom Zero Water finns det andra metoder som koka vattnet eller låta det stå öppet i några timmar för att låta kloret avdunsta, men för omedelbar och effektiv klorreduktion är Zero Waters filter ett utmärkt alternativ.

Som en bonus filtrerar du även bort andra skadliga ämnen som PFAS, TDS, tungmetaller osv.

Läs mer om vårt klorfilter här.