Kadmium

Kadmium, ett tungmetall som finns naturligt i vår miljö, har under de senaste åren fått ökad uppmärksamhet, särskilt när det gäller dess närvaro i vårt kranvatten i Sverige. Men vad är kadmium, och varför borde du bry dig? Låt oss djupdyka i ämnet.

Vad Är Kadmium?

Kadmium är ett metalliskt element med kemisk beteckning Cd. Även om det finns naturligt i jorden, har mänsklig aktivitet, bland annat genom förbränning av fossila bränslen och utsläpp från industriell verksamhet, lett till ökade kadmiumhalter i miljön. Det är inte bara kadmium i livsmedel som är orsak till oro. Kadmium i vatten har också blivit ett allt större problem

Kadmium och dricksvatten

Hur kommer Kadmium i Vatten?

Kadmium kan komma in i vårt dricksvatten på flera sätt:

 • Industriella Processer: Många industriella verksamheter kan släppa ut kadmium, vilket sedan kan sippra in i vattenkällorna.
 • Jordbruk: Växter kan uppta kadmium från förorenad jord, vilket sedan kan påverka dricksvattnet.
 • Naturliga källor: Vissa delar av Sverige har högre naturliga halter av kadmium.

Är kadmium farligt?

Hälsoeffekter av Kadmium

Även små mängder kadmium kan ha skadliga effekter på kroppen. När kadmium kommer in i kroppen, lagras det oftast i njurarna. Med tiden kan detta leda till njurskador. Andra symtom och skador från kadmium inkluderar:

 • Benskörhet och andra skelettskador
 • Lungproblem
 • Magproblem som kräkningar och illamående vid hög exponering.

 

Filtrera Bort Kadmium med Zero Water

När man talar om kadmium i vatten kan det vara skrämmande, men det finns lösningar. Zero Water filter är designade för att effektivt minska kadmiumhalten i ditt dricksvatten.

 • Effektivitet: I tester har Zero Waters filter filtrerat bort 97% av allt kadmium. Jämför detta med konkurrenter som endast filtrerar bort 85%.
 • Teknologi: Zero Water använder den senaste teknologin för att säkerställa att du får det renaste vattnet möjligt.

Hur Kan Man Skydda Sig Mot Kadmium?

Att känna till problemet med kadmium är det första steget. Det andra är att vidta åtgärder för att skydda sig:

 • Vattnets kvalitet: Känn till kvaliteten på ditt kranvatten. Testa det regelbundet.
 • Kost: Var medveten om vilka livsmedel som kan innehålla höga halter av kadmium och minska konsumtionen av dem.
 • Filter: Använd vattenfilter som Zero Water för att minska din exponering för kadmium.

Test (bland annat filtrerades kadmium )

Ledande märke
Ledande märke
75 liter filtrerat*
150 liter filtrerat**
75 liter filtrerat*
150 liter filtrerat**
Antimon
99%
96%
55,9%
2,9%
Arsenik 3
98%
85%
19%
10%
Arsenik 5
98%
93%
67%
32,1%
Barium
99,9%
99,9%
88,7%
88,5%
Beryllium
97%
97%
78,7%
46,4%
Kadmium
97%
97%
85,4%
82,2%
Krom 3
98%
94%
91,5%
86,6%
Krom 6
99%
99%
33,1%
28,1%
Koppar
99,9%
99,9%
76,8%
69,1%
Järn
99,9%
99,9%
96,8%
90,1%
Bly
99%
99%
85,7%
80,2%
Mangan
99%
99%
96,1%
95,2%
Kvicksilver
92%
91%
61,9%
39,3%
Selen
99%
98%
22,2%
16,1%
Silver
99,9%
96%
15%
2,1%
Tallium
99%
98%
56,5%
20%
Zink
99,9%
99,9%
88,4%
85,4%
Uran
99%
-
-
-

Andra ämnen

Ledande märke
Ledande märke
75 liter filtrerat*
150 liter filtrerat**
75 liter filtrerat*
150 liter filtrerat**
Asbest
99%
98%
92,9%
58,5%
Cyanid
99,9%
99%
85,5%
78,2%
Fluor
99%
91%
9,1%
2,4%
Glyfosat (Roundup)
99%
-
-
-
Klor
99%
99%
89,5%
72,7%
Mikroplaster
99,9%
99,9%
-
-
Nitrat
98%
78%
45,4%
22%
Nitrit
99%
88%
0%
0%