Instruktioner för Zerowater

Svar på fler vanliga frågor hittar du på sidan FAQ. 

Hur byter jag filter på en Zerowater kanna/behållare?

Hur mäter jag TDS?

Felsökning om TDS inte visar 000

Felsökning långsam filtrering

Svar på fler vanliga frågor hittar du på sidan FAQ.