Hur funkar ZeroWater ® vattenfilter?

ZeroWaters 5-stegsfilter tar bort 99% av de lösta fasta ämnena från vattnet. Det är nästan 50% bättre än konkurrerande varumärken.

ZeroWater är den enda filterkanna som är certifierad av NSF för filtrering av bly. Bly är mycket skadligt för din hälsa. Vattenföretag filtrerar det mesta av blyet ur dricksvattnet. Ändå kan en stor mängd bly fortfarande komma in i kranvattnet, till exempel när du har blyrör (inuti).

Kemikalierna PFOS och PFOA är regelbundet i nyheterna på grund av deras hälsoeffekt. ZeroWater filtrerar dessa ämnen ur vattnet med 5-stegsfiltret. ZeroWater USA har ansökt om NSF-certifiering för detta ändamål. Detta skulle göra ZeroWater till det enda filtermärket med dessa certifieringar.

1. GROVT GRUNDFILTER
2. SKUMDIFFUSERARE
3. MULTILAGER AV AKTIVT KOL
4. JONBYTNINGSMASSA
5. FINFILTER OCH MEMBRAN
5 stegs vattenfilter
TDS vattenmätare

Endast ZeroWater når ett TDS-värde på 0

Upplösta fasta ämnen (TDS) är fasta material som helt kan lösas upp i vatten som mineraler, salter eller metaller. Det är möjligt att avlägsna eller filtrera det lösta materialet från vattnet genom filtrering.

En ökad TDS-nivå (totalt upplösta fasta ämnen) i dricksvattnet påverkar vattnets smak och utseende. Att testa vatten i laboratorier är dyrt. Det är därför ZeroWater har valt att göra ett enkelt hemtest men en medföljande TDS-mätarel.

TDS är den engelska förkortningen för Total Dissolved Solids, dvs. en summa av alla fasta ämnen lösta i vatten. TDS mäts i ppm = delar per miljon.

Många filtrerar obehandlat kranvatten med en enkel vattenfilterkanna utrustad med ett kolfilter. Ändå finns det fortfarande många förorenande partiklar kvar i vattnet.