Fluoridfilter – Så filtrerar du dricksvattnen

Traditionellt sett har fluorfilter varit en dyr investering, vilket har gjort att vattenfilterkannor inte betraktats som ett realistiskt alternativ eftersom majoriteten av dem endast filtrerar bort ungefär 9% av fluorhalten. Men det har ändrats nu. Zero Waters filter, som kostar endast några hundralappar, imponerar med att effektivt filtrera bort 91% av allt fluor efter en filtrering av 150 liter.

Zero Water Fluoridfilter

Zero Water erbjuder en av marknadens mest effektiva fluorfilter:

 • Effektiv filtrering: ZeroWater filtrerar 91% fluorid från vattnet. (Ledande konkurrent filtrerar endast bort 9%)
 • 5-stegs filtrering: Vårt premium 5-stegs Ioniserande Utbytesfiltreringssystem tar bort mer föroreningar än standard 2-stegs vattenfilter.
 • Baserat på vetenskap: ZeroWater hade 150 liter vatten filtrerat (dubbelt den angivna användningen) testad av ett oberoende certifierat externt laboratorium. Testresultaten baseras på NSF/ANSI-testprotokollet.

Testresultat (se Flour i tabell)

Asbest
Cyanid
Fluor
Glyfosat (Roundup)
Klor
Mikroplaster
Nitrat
Nitrit
75 liter filtrerat*
99%
99,9%
99%
99%
99%
99,9%
98%
99%
150 liter filtrerat**
98%
99%
91%
-
99%
99,9%
78%
88%
Ledande märke
75 liter filtrerat*
92,9%
85,5%
9,1%
-
89,5%
-
45,4%
0%
Ledande märke
150 liter filtrerat**
58,5%
78,2%
2,4%
-
72,7%
-
22%
0%

Testresultat från tungmetaller

Antimon
Arsenik 3
Arsenik 5
Barium
Beryllium
Kadmium
Krom 3
Krom 6
Koppar
Järn
Bly
Mangan
Kvicksilver
Selen
Silver
Tallium
Zink
Uran
75 liter filtrerat*
99%
98%
98%
99,9%
97%
97%
98%
99%
99,9%
99,9%
99%
99%
92%
99%
99,9%
99%
99,9%
99%
150 liter filtrerat**
96%
85%
93%
99,9%
97%
97%
94%
99%
99,9%
99,9%
99%
99%
91%
98%
96%
98%
99,9%
-
Ledande märke
75 liter filtrerat*
55,9%
19%
67%
88,7%
78,7%
85,4%
91,5%
33,1%
76,8%
96,8%
85,7%
96,1%
61,9%
22,2%
15%
56,5%
88,4%
-
Ledande märke
150 liter filtrerat**
2,9%
10%
32,1%
88,5%
46,4%
82,2%
86,6%
28,1%
69,1%
90,1%
80,2%
95,2%
39,3%
16,1%
2,1%
20%
85,4%
-

 

Hur kommer fluorid in i dricksvattnet?

 • Naturligt: Fluorid kan naturligt förekomma i dricksvattnet beroende på geologin i grundvattnet.
 • Människans tillförsel: I vissa regioner tillsätts fluor till dricksvattnet i syfte att minska risken för karies hos barn.

Hälsorisker med höga halter av fluorid

 • Benmassa och bentäthet: Höga halter av fluor i dricksvattnet kan påverka benmassa och bentäthet, vilket kan leda till minskad rörlighet.
 • Tandemaljfläckar: För barn kan höga fluorhalter orsaka fläckar på tandemaljen, vilket kan vara bestående.
 • Osteofluoros: Detta är en sällsynt, men allvarlig sjukdom som kan påverka vuxna vid intag av mycket höga mängder fluor över en lång tid.

  Rekommenderade halter: För vuxna bör halterna av fluor i dricksvatten inte överstiga 1,5 mg/l, medan barn bör ha ännu lägre halter, runt 1,3 mg/l, för att undvika risker. Detta kan vara särskilt viktigt i områden där fluor naturligt finns i höga halter, såsom i vissa brunnsvatten.

  Slutsats: Medan fluorid i dricksvattnet i viss utsträckning kan vara fördelaktigt, särskilt när det gäller att bekämpa karies, finns det klara risker med att konsumera vatten med höga fluorhalter. Genom att använda ett effektivt vattenfilter som ZeroWater kan man säkerställa att man dricker rent och säkert vatten.