FAQ

De vanligaste frågorna:

Hur är ZeroWater® annorlunda?

ZeroWater® är ett 5-stegsfilter som är mer omfattande än konventionella 2-stegsfilter

– Jonbytarteknik (med både positiva och negativa joner) i motsats till enkla granulerade kolfilter.

– Tar bort nästan alla (99,6%) detekterbara lösta fasta ämnen medan ledande varumärken tar bort upp till 50%

Hur länge räcker filtret?

Mängden upplösta fasta ämnen varierar i dricksvatten över hela landet. Ett zerowaterfilter tar bort ca 18000mg fasta upplösta ämnen. Filtrets livslängd beror på råvattnets kvalité.

Mäter TDS-mätaren blyhalter?

Nej, mätaren mäter totala upplösta fasta ämnen och är inte avsedd att mäta bly- eller PFOA / PFOS-nivåer.

Vad anses vara en acceptabel blyhalt på mitt vatten?

EPA har fastställt en maximal tröskel på 15 ppb för blyinnehåll i kranvatten. ZeroWater®-filtrering är certifierad för att uppfylla dessa krav.

Vad är det som visas i TDS-mätaren?

Den inkluderade TDS-mätaren ger en avläsning av totalt upplösta fasta ämnen i delar per miljon, ppm.

Vad är totalt upplösta fasta ämnen?

Totalt upplösta fasta ämnen (TDS) är icke-organiska föroreningar som finns i vatten, vilket bidrar till en skillnad i vattens smak och utseende. Upplösta fasta ämnen kommer in i vår vattenförsörjning genom gamla rörledningar, avrinning från vägsalter, bekämpningsmedel, gödselmedel mm.

Läs mer här!

 

Hur snabbt ska mitt vatten filtrera genom en ZeroWater®-enhet?

Filtreringen blir långsammare än konventionella tvåstegsfilter eftersom dess 5-stegsfiltrering fungerar avlägsnar mer föroreningar. Flödeshastighet är ca 2 dl per minut. 

Om det rinner långsamt kan det fastnat luft i filteret. Fyll påfyllningsbehållaren med vatten och knacka kannan lätt mot ett hårt underlag.

Sänker ZeroWater® vattnets pH-värde?

Nej, ZeroWater® ändrar inte vattnets pH-nivå. Fortsatt användning av filtret, efter det att det har blivit mättat kommer bara att försämra jonpärlorna och en sänkning av pH kan uppstå. Sänkningen av pH är inte farlig men det finns en risk under extrem filterutmattning att pH-nivåerna kan sänkas tillräckligt lågt så du kan att uppleva en smakskillnad i vattnet. Vi rekommenderar starkt att du byter ut ditt filter när det är mättat (TDS >006) och inte försöka överanvända ditt filter.

TDS
Nivå
Beskrivning
Beräknad livslängd
000-001
Uppnår FDAs definition för rent flaskvatten
Inget känt samhälle
N/A
002-050
Liten
Väldigt få samhällen. Kan fortfarande innehålla ex bly
150 liter
051-200
Medel
Vanligt med kommunalt vatten
100-150 liter
201-300
Hög
Något kortare livslängd
50-100 liter
301-400
Mycket hög
Kort livslängd
30-50 liter
401+
Extrem
Mycket kort livslängd
>30 liter

Hur fungerar det?

Hur fungerar ZeroWater®?

ZeroWater® jonbytesfilter består av fem steg som kombinerar flera tekniker för att avlägsna organiska och oorganiska föroreningar i vattnet, vilket ger det enda filtrerade vattnet som uppfyller FDA: s definition av renat flaskvatten.

Vad är skillnaden mellan ZeroWater® och destillerat vatten?

Destillerat vatten innefattar processen att koka vattnet, överföra ångan till en annan behållare där ångorna kondenseras och allt som inte avdunstar kommer att finnas kvar i den första behållaren. Föroreningar som avdunstar kommer att finnas i vattnet i den andra behållaren. Medan ZeroWater® använder avjoniseringsprocessen som innebär att vattnet filtreras. Jonbytarpärlorna i filtret tar jonerna eller mineralerna ur vattnet. Människor säger vanligtvis att destillerat vatten kan smaka platt medan ZeroWater® beskrivs som skarpt och uppfriskande. Destillation kräver också elektricitet och det tar timmar att behandla vatten.

Vad är skillnaden mellan ZeroWater® och Reverse Osmosis (RO)?

ZeroWater®-filter producerar vatten som har en liknande renhetsnivå som produceras från ett RO-system. Det slösar inte bort något vatten och fungerar baserat på tyngdkraften och behöver de inte installeras av en rörmokare.

Vad är skillnaden mellan ZeroWater® och flaskvattenkvalitet?

ZeroWater®-filter producerar det enda filtrerade vattnet som uppfyller FDA-definitionen för TDS i renat vatten på flaska. Så du får renat kvalitetsvatten utan plastflaskorna eller den höga kostnaden. ZeroWater®-enheten kan kosta ca 1 kr per liter för att ha renat kvalitetsvatten. FDA definierar renat vatten som TDS-nivåer <10 PM.

Filtrerar ZeroWater®-systemet brunnsvatten?

När väl brunnen har godkänts för dricksvatten, fungerar ZeroWater® på samma sätt som med allt annat kranvatten.

Hur fungerar jonbytesteknik?

Vår jonbytesteknik består av en blandad bädd (katjon och anjonhartser) av små polymerpärlor. Jonbyte är en reversibel kemisk reaktion där upplösta joner avlägsnas från lösningen och ersätts med andra joner med samma eller liknande elektrisk laddning. Katjonpärlorna innehåller vätejoner (positiv laddning). Anjonpärlorna innehåller hydroxidjoner (negativ laddning). Hartset fungerar genom att utbyta föroreningarjoner i vattnet med väte- och hydroxidjonerna. Föroreningarna fäster vid pärlorna medan vätgas och hydroxid släpps ut i vattnet. Dessa två joner kombineras för att producera H2O.

Vad tar ZeroWater® bort?

Vad tar ZeroWater®-filter bort?

Är det dåligt att ta bort alla totalt upplösta fasta ämnen (TDS)?

ZeroWaters filtreringsteknik tar bort 99,6% av TDS och gör ingen skillnad på dåliga ämnen och bra mineraler som kan finnas i vattnet; filtret tar bort alla dessa. Många nutritionister rekommenderar att du får viktiga vitaminer och mineraler från en välbalanserad kost. “Konsumtionen av lågt TDS-vatten, som naturligt förekommer eller tas emot från en behandlingsprocess, leder inte till skadliga effekter på människokroppen.” Enligt denna artikel (Eng)

För att återföra bra mineraler kan du också tillsätta spårmineraler som vi säljer på flaska. 

Minskar ZeroWater®-filtret bly?

ZeroWater® är certifierat av NSF för att minska bly under de standarder som anges i EPA (15 ppb).

Minskar ZeroWater®-filtret läkemedel från kranvatten?

ZeroWater®-filter har inte testats oberoende för att minska läkemedel från kranvattnet.

Minskar ZeroWater®-filtret halten av PVC?

PVC är en typ av plast och läcker inte ut ur plasten i vårt system. ZeroWater® har klarat ett läckagetest, i kombination med vår 5-stegsfiltrering kan det inte finnas några mikroplastpartiklar i vårt vatten. ZeroWater® är 3P-testat för 99% minskning av mikroplast.

Minskar ZeroWater®-filtret halten av fluor?

Våra filter har testats oberoende av ett EPA-certifierat laboratorium för reduktion av fluor med en total reduktionsprocent på 99%.

Minskar ZeroWater®-filtret halten av uran?

ZeroWater®-filter har material som ofta används i industrin för att behandla uran. ZeroWater®-filter har inte testats på grund av de höga nivåer av uran som krävs för testning.

Minskar ZeroWater®-filtret halten av kryptosporidium?

Vid detta tillfälle har ZeroWater®-filter inte testats för avlägsnande av kryptosporidium (mikrobiologiska cystor).

Minskar ZeroWater®-filtret halten av arsenik?

Våra filter har testats oberoende av ett EPA-certifierat laboratorium för reduktion av arsenik med en total reduktionsprocent på 99%.

Minskar ZeroWater®-filtret halten av kloraminer?

ZeroWater®-filter har testats oberoende för att minska kloraminer. Närvaron av kloraminer kan dock minska filtrets förväntade livslängd, så om du har kloraminer i ditt vatten kan du behöva byta filter oftare än normalt.

Minskar ZeroWater®-filtret halten av fenol?

Vid denna tidpunkt har ZeroWater®-filter inte testats för avlägsnande av fenol.

Minskar ZeroWater®-filtret halten av bakterier?

Det nuvarande systemet är avsett att användas med kommunalt behandlat dricksvatten eftersom nuvarande filter inte tar bort mikrobiologiska föroreningar.

Minskar ZeroWater®-filtret halten av syre?

Filtren tar inte bort upplöst syre från vatten.

Minskar ZeroWater®-filtret halten av sexvärt krom?

Ja, ZeroWater®-filter är NSF-certifierade för att minska sexvärt krom med 99,7%.

Felsökning:

Varför kan jag inte få nollavläsning med min kanna / dispenser?

1. Om filtret inte sitter korrekt kan ofiltrerat vatten rinna ner i undre behållaren. Kontrollera att tätningsringen är hel och att filtret är korrekt iskruvat underifrån.

2. Se till att de behållaren/glaset du mäter i är rent. Mätaren är mycket känslig. Häll upp det filtrerade vattnet i en ren behållare eller mät direkt i kannan genom att lyfta ut den vita behållaren och filtret.

Varför smakar mitt filtrerade vatten surt eller fiskigt?

När det filtrerade vattnet smakar surt eller fiskigt har filtret nått uttömningspunkten och måste bytas ut. Filterlivslängden beror på hushållens vattenförbrukning och mängden TDS (totalt upplösta fasta ämnen) i kranvattnet (vattenkemi varierar beroende på källa och hur det behandlas lokalt av din stad eller kommun). Se tds-diagrammet för att avgöra hur många liter du får per filter. Det är viktigt att du regelbundet testar ditt filtrerade vatten med din vattenkvalitetsmätare och när mätaren läser 006 eller högre ska filtret bytas ut.

Varför rinner vattnet så långsamt genom filtret?

Normalt flöde genom filtret är ca 2 dl per minut. Om det rinner långsamt kan det ha fastnat luft i filteret som hindrar vattnet att rinna ner. Fyll påfyllningsbehållaren med vatten och knacka kannan lätt mot ett hårt underlag. Om det är luft i filter kommer bubblor upp till ytan.

Mitt helt nya filter var vått / kondens fanns i plastpåsen

Innehållet i filtret sköljs med renat vatten innan det packas. Ibland kan detta orsaka kondens i påsen / locket, vilket är ofarligt. Till skillnad från andra populära filter behöver våra filter inte blötläggas, spolas eller på annat sätt förberedas innan de används.

Min kran / pipen läcker, vad ska jag göra?

Ledsen för ditt problem med din kanna / dispenser. Kontakta vår kundtjänst på 076 627 29 48, så att vi kan hjälpa dig att lösa problemet.

Varför fungerar inte min TDS-mätare / indikator?

Som med alla elektroniska enheter kan du ibland stöta på problem med TDS-mätaren.

Prova följande felsökningstips för lösning. Om dessa inte fungerar, kontakta vår kundtjänst.

· Ta bort locket från mätaren och sätt på mätaren så att 000 visas i displayfönstret.

· Kontrollera så att inte “Hold” lyser i displayen. Om det gör det så tryck på knappen “Hold” för att stänga av det.

· Om mätaren förvarades med kannan i kylskåpet kan det behöva nå rumstemperatur för att fungera korrekt.

· Du kan behöva byta batterier. Mätaren tar 2 LR44-knappcellsbatterier, tillgängliga på de flesta platser som säljer klock- och hörapparatbatterier. För att byta batterier, ta bort batterilocket, som ligger i slutet av mätaren, mittemot änden som används för att testa vattnet. Batterilocket ska dra rakt ut. Båda batteriernas plana sida ska vara vänd åt vänster. När batterierna har bytts ut skjuter du tillbaka locket i mätaren.

Varför visar min TDS-mätare bara 000?

Mätaren ska ha en avläsning på 000 i ditt filtrerade ZeroWater® men kommer säkert att läsa något större än 000 i ofiltrerat vatten. Mätningen sker direkt när den nuddar vattnet.

Om din mätare läser 000 i ditt ofiltrerade vatten:

1. Sätt på mätaren så den visar 000.

2. Kontrollera så att “Hold” inte lyser i displayen. Om det gör det så tryck på knappen “Hold” för att stänga av det och testa att göra en ny mätning.

Om mätningen ändå inte fungerar så kan du starta om mätaren genom att ta ut batteriet:

1. Ta bort batterifacket (mitt emot sidan med det blå locket och 2 metallprober) genom att dra och skjuta ut det från mätaren.

2. Vänta några sekunder och sätt tillbaka batterifacket i mätaren och testa att mäta igen.

Om du tror att din mätare är felaktiv så kontakta oss för reklammation och utbyte på garantin

Hur använder jag TDS-mätaren?

Den levererade TDS-mätaren är avsedd att detektera och mäta TDS (totalt upplösta fasta ämnen) i PPM. Testa ditt vatten regelbundet.

För att använda TDS-mätaren, ta bort locket, sätt på mätaren så att 000 visas och sänk ner mätarens spets i vattnet. Vi rekommenderar att du byter filter när mätaren läser 006 eller mer på filtrerat vatten.

Mätaren innehåller (2) alkaliska LR44-batterier. För att byta batterier, skjut av batterifacket. Rikta in de positiva ändarna på de nya ersättningsbatterierna pekade åt vänster. Blanda inte gamla och nya batterier. Blanda inte alkaliska, standardbatterier eller uppladdningsbara batterier.

Manual TDS-mätare (Eng)

Hur ofta ska jag mäta TDS-nivån i mitt vatten?

TDS vattenkvalitetsmätare som medföljer ditt system tillhandahålls så att du kan mäta din TDS fortlöpande med några dagars mellanrum. Detta är särskilt viktigt om du har högt TDS-vatten (över 300), eftersom ditt filter kommer att behöva bytas oftare. Genom att använda TDS-mätaren för att ofta mäta ditt filtrerade vatten vet du att det är dags för ett filterbyte innan det har gått för långt över 006.

Vilken typ av batterier använder mätaren?

Mätaren tar 2 st LR44-knappcellsbatterier.

Vad kan inte mätaren upptäcka?

Mätaren kan inte upptäcka oladdade partiklar som organiska föroreningar. Det kan inte upptäcka olösta partiklar som bakterier.

Ändras TDS-nivåerna i varmt eller kallt vatten från samma kran?

TDS-nivåer förändras i varmt eller kallt vatten från samma kran eftersom inneslutningar löser sig lätt i varmare vatten vilket leder till en högre avläsning. TDS-mätaren korrigerar för temperatur, men om vattnet är för varmt kommer det att ge för höga värden. I allmänhet kommer den mest exakta avläsningen att vara vid eller nära rumstemperatur.

Filtrering / filtrets livslängd:

När byter jag filter?

Filterlivslängden beror på hushållens vattenförbrukning och mängden TDS (totalt upplösta fasta ämnen) i kranvattnet (vattenkemi varierar beroende på källa och hur det behandlas lokalt av din stad eller kommun). Se tds-diagrammet för att avgöra hur många liter du får per filter. Det är viktigt att du regelbundet testar ditt filtrerade vatten med din vattenkvalitetsmätare och när mätaren läser 006 eller högre ska filtret bytas ut. Det rekommenderas starkt att läsningen inte går förbi den punkten. Till skillnad från konventionella filter märker många skillnader i smak eller lukt när ZeroWater®-filtret har nått slutet av sitt liv. Vi rekommenderar starkt att du byter filter om det sker.

Kommer bakterier att byggas upp i filtret?

ZeroWater®-systemet innehåller specifika material som hämmar tillväxten av bakterier i patronen eller inuti filterpatronen.

Vilken typ av plast används i ZeroWater®-produkter?

ZeroWater®-filter är tillverkade av BPA-fri polypropen. ZeroWater®-enheter är gjorda av BPA-fri polypropen och ABS.

Certifiering:

Är ZeroWater®-certifierat?

ZeroWater® Pitcher och filter är certifierade av NSF International för standard 42 och 53. Systemtestad och certifierad av NSF International mot NSF / ANSI 42 och 53 för minskning av anspråk som anges på NSF-Certifierat och på www.nsf.org.

Har du ett resultatdatablad?

Du hittar tesvärdena på sidan Vad filtreras bort?

Garanti:

Vad är garantin på ZeroWater®-kannor?

Begränsad garanti för ZeroWater® Dispenser, kanna, flaskfiltreringssystem och TDS-mätare.

Zero Technologies, LLC garanterar att ZeroWater® Dispenser, Pitcher, Bottle FiltrationSystem, Travel Bottle och TDS Meter är fria från tillverkningsfel i 90 dagar från inköpsdatum, när de används i enlighet med bruksanvisningen. Under denna 90-dagarsperiod, om du upptäcker en tillverkningsfel i din ZeroWater® Dispenser, Pitcher, Bottle Filtration System, Travel Bottle eller TDS Meter (exklusive filtret), kommer vi att ersätta delarna gratis. För att lämna in ett garantianspråk, ring 076 627 29 48 eller kontakta oss. Daterat inköpsbevis krävs.

Vad är garantin på filtren?

Begränsad garanti för filter

Zero Technologies, LLC garanterar att dess filter är fria från tillverkningsfel i 30 dagar från inköpsdatum, när de används i enlighet med användarhandboken. Under denna 30-dagarsperiod, om du upptäcker en tillverkningsfel i ditt filter, kommer vi att ersätta gratis (minus fraktkostnader). Daterat inköpsbevis krävs. För att göra anspråk på ett defekt filter måste du först ringa 1-800- 503-2939 och prata med kundtjänst för att felsöka problemet. Om en potentiell tillverkningsfel identifieras kommer vi att ge instruktioner om hur du returnerar filtret för laboratorietester. Om laboratoriet fastställer att filtret är defekt ersätter vi det gratis. Om ingen defekt hittas kommer ditt filter att returneras till dig. OBS! Denna garanti garanterar inte filterets livslängd under en viss tidsperiod eller användningsvolym. För mer information om förväntad filterlivslängd, se TDS-diagrammet (Eng).